Pharm Supply Sp. z o.o.


ul. Marconich 2/9
02-954 Warszawa
tel./fax +48 (22) 642 33 31


Wyślij e-mail


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS0000136128
NIP: 521-012-14-22
REGON: 013008135


Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Napisz do nas!

 


Imię i nazwisko