01mar2023

Ryzyka związane z kroplami

Ryzyka związane z kroplami
Chociaż krople do oczu są ogólnie uważane za bezpieczne i skuteczne w leczeniu różnych chorób oczu, istnieją pewne zagrożenia związane z ich stosowaniem. Niektóre osoby mogą być uczulone na składniki kropli do oczu, co może powodować zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk i inne objawy.

Również stosowanie kropli do oczu częściej lub w większych dawkach niż zalecane może prowadzić do niepożądanych efektów ubocznych. Krople do oczu mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami, w tym lekami doustnymi, co może wpływać na ich skuteczność lub powodować działania niepożądane. Podczas nieprawidłowego użytkowania krople do oczu mogą zostać zanieczyszczone bakteriami, wirusami lub innymi szkodliwymi substancjami. Zanieczyszczenia w kroplach mogą powodować infekcje oczu, co może prowadzić do zapalenia, zaczerwienienia, obrzęku i bólu oka. Zanieczyszczenie może wystąpić z powodu niewłaściwego obchodzenia się z kroplami do oczu, używania przeterminowanych kropli do oczu lub niewłaściwego ich przechowywania. Aby uniknąć zanieczyszczenia, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dołączonych do kropli do oczu, w tym instrukcji dotyczących właściwego przechowywania i stosowania.

Niektóre krople do oczu mogą powodować działania niepożądane, takie jak niewyraźne widzenie, kłucie, pieczenie, suchość lub zmiany smaku. Nadmierne poleganie na kroplach do oczu może prowadzić do uzależnienia i pogorszenia objawów po odstawieniu kropli. Aby zminimalizować ryzyko związane ze stosowaniem kropli do oczu, ważne jest, aby stosować je tylko zgodnie z zaleceniami lekarza, unikać dotykania końcówki kroplomierza do jakiejkolwiek powierzchni oraz przechowywać je prawidłowo, zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Jeśli po zastosowaniu kropli do oczu wystąpią jakiekolwiek nietypowe objawy lub działania niepożądane, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Opracował:
mgr inż. Bartosz Machna
optometrysta, ortoptysta, optyk

Źródła:
https://www.professionalvisioncareinc.com/2021/09/15/risk-of-overusing-eye-drops/
https://openophthalmologyjournal.com/VOLUME/11/PAGE/305/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5598307/