N-acetylokarnozyna – nowy lek, nowe nadzieje na zapobieganie powikłaniom ocznym cukrzycy.

Skan z kwartalnika medycznego Okulistyka nr 1/2013

Wyświetl treść