GEL 4000

Informacje ogólne:
krople do oczu
GEL 4000 jest przeznaczony do użytku przez lekarza okulistę.

Opis działania:
Preparat GEL 4000 jest jałowym wodnym roztworem hydroksypropylometylocelulozy o stężeniu 2%, który w temperaturze 20°C wykazuje lepkość 4000 cPs .

Preparat GEL 4000 wykazuje następujące cechy fizykochemiczne:

  • jest doskonale przejrzysty,
  • jest rozpuszczalny w wodzie,
  • nie powoduje powstawania nierozpuszczalnych strątów w kontakcie z solami metali i substancjami organicznymi,
  • jest stabilny w zakresie pH 2-13,

Z uwagi na te właściwości i lepkość 4000 cPs, preparat naniesiony na rogówkę może służyć do badań z użyciem soczewek diagnostycznych. Preparat powoduje przyleganie soczewki do rogówki, co umożliwia badanie kąta przesączania i dna oka.

Przy użyciu preparatu GEL 4000 można również przeprowadzać następujące zabiegi laserowe:

  • irydotomia
  • irydoplastyka
  • trabekuloplastyka
  • kapsulotomia
  • zabiegi w ciele szklistym
  • fotokoagulacja siatkówki

GEL 4000 może być również stosowany do nanoszenia na sondę ultrasonografu w celu wykonania USG gałki ocznej.