Dbamy o twoje oczy

już od ponad 30 lat w Polsce

Wykorzystując wieloletnie doświadczenia staramy się dostarczać najlepsze środki służące leczeniu i ochronie oczu.

Lento Nit®K

Instrukcja użycia wyrobu medycznego Lento Nit®K krople do oczu, 10 ml

Wskazania do stosowania:
Krople do oczu Lento Nit® K stosuje się w celu  nawilżania powierzchni oka, a także w profilaktyce  zmętnień soczewki i ciała szklistego oka.

Przeciwwskazania:

Lento Nit® K nie może być stosowany w przypadku  nadczynności tarczycy oraz nadwrażliwości na jod  lub jakikolwiek inny składnik preparatu. Stosowanie  Lento Nit® K w czasie ciąży i karmienia piersią oraz  u dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod kontrolą  lekarza.  

Ważne informacje:

 •  Nie jest znany wpływ Lento Nit® K na zdolność  prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń  mechanicznych w ruchu. 
 • Bezpośrednio po zakropleniu oczu może wystąpić  krótkotrwałe zaburzenie widzenia.
 • Nie zakraplać Lento Nit® K jednocześnie z innymi  preparatami podawanymi do oka, ponieważ  jednoczesne zakraplanie może zmienić działanie  tych preparatów. W przypadku stosowania z innymi  preparatami do oczu należy zachować odstęp  czasowy ok. 30 minut pomiędzy wkropleniem  kolejnych preparatów. 
 • Przed podaniem Lento Nit® K należy zdjąć soczewki  kontaktowe. Po 15 minutach można je ponownie  założyć.
 • W celu uniknięcia zanieczyszczenia końcówki  zakraplacza należy unikać jej kontaktu  z powierzchnią oka lub innymi przedmiotami . 
 • Zaleca się dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem preparatu.Aby zakroplić preparat należy: 
 • zdjąć zakrętkę
 • lekko odchylić głowę do tyłu
 • dolną powiekę odciągnąć nieco do dołu i wkroplić 1-2 krople preparatu do worka spojówkowego, naciskając na butelkę
 • butelkę trzymać otworem do dołu (pionowo)
 • te same czynności powtórzyć na drugim oku
 • ponownie nałożyć zakrętkę

Interakcje z innymi lekami:

Nie zaobserwowano dotychczas interakcji z  innymi  lekami. Znacząco zwiększone dawki jodku potasu  mogą, w połączeniu z diuretykami oszczędzającymi  potas (substancje zwiększające wydalanie moczu),  prowadzić do hiperkalemii (podwyższony poziom  potasu w osoczu). Należy pamiętać, że informacje te  dotyczą również innych niedawno przyjmowanych  leków.

Dawkowanie:

Należy zakraplać 1-2 krople Lento Nit® K 3 razy na  dobę do worka spojówkowego. 

Zaleca się dokładnie umyć ręce przed zakraplaniem  preparatu.  

Aby prawidłowo zakroplić preparat należy: 

 • zdjąć nakrętkę  
 • lekko odchylić głowę do tyłu 
 • butelke trzymać otworem do dołu (pionowo) 
 • odciągnąć lekko w dół dolną powiekę 
 • zakroplić 1-2 krople do worka spojówkowego lekko  ściskając butelkę lub naciskając dno butelki
 • te same czynności wykonać na drugim oku
 • ponownie założyć nakrętkę  

Nieprawidłowe stosowanie:
W przypadku przypadkowego, jednorazowego, zastosowania większej niż zalecana dawki produktu Lento Nit®K działania niepożądane nie powinny wystąpić. 

Działania niepożądane:

W przypadku stosowania zgodnego z przeznaczeniem,  działania niepożądane nie powinny wystąpić. Jeżeli  jednak zaobserwują Państwo u  siebie jakiekolwiek  działania niepożądane, należy poinformować o  tym  swojego lekarza lub farmaceutę i  przerwać  stosowanie preparatu. 

Dane dotyczące trwałości i sposobu przechowywania

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostęp nym dla dzieci. 

Zawartość butelki może być stosowana nie dłużej niż  4 tygodnie po pierwszym użyciu. 

Nie stosować po upływie daty ważności. 

PharmSupply - zobacz nasze produkty:

Biolan®

Krople do oczu
10 x 0,35 ml

Biolan® Gel

Krople do oczu
20 x 0,35 ml

 Biolan Max - nawilżające krople do oczu

Biolan Max

Butelka z zakraplaczem 1 x 10 ml

Clarastill

Krople do oczu
5 ml

KeratoStill

Krople do oczu
10 ml

 OCUsalin® 5% UD

OCUsalin® 5% UD

20 minimsów
po 0.5ml

 Oculocin Propo

Oculocin Propo

Krople do oczu
10 x 0,5ml

Lento Nit® K

Krople do oczu
10 ml