RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pharm Supply Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marconich 2, 02-954 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Pharm Supply Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją procesów sprzedażowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Cel i okres przetwarzania

Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 7. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 8. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 10. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Profilowanie

Ponadto informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

14sie2023

Promieniowanie UV

W lecie, wraz z ze wzrostem temperatury, zwiększa się również intensywność promieniowania ultrafioletowego (UV). Zazwyczaj jesteśmy świadomi jego negatywnych skutków na naszą skórę, chociażby w postaci poparzeń słonecznych, ale również nasze oczy mogą mieć problemy po zbyt długiej ekspozycji na promienie UV. Promieniowanie UV może powodować zaburzenia widzenia Oko jest szczególnie podatne na uszkodzenia spowodowane …

03sie2023

Ochrona UV

Niezależnie od tego, czy spędzamy dzień na świeżym powietrzu, ciesząc się słonecznymi wakacjami, czy pracujemy w środowisku ze sztucznymi źródłami promieniowania UV, stosowanie środków ochronnych nigdy nie powinno być pomijane. Okulary przeciwsłoneczne a ochrona UV Okulary przeciwsłoneczne – gdy przebywamy na zewnątrz, zwłaszcza w słoneczne dni, okulary przeciwsłoneczne zapewniające 100% ochronę przed promieniowaniem UV. Oczywiście …

12cze2023

Błędne użycie kropli do oczu

Nadużywanie kropli do oczu odnosi się do niewłaściwego lub nieprawidłowego ich stosowania, co może mieć negatywne konsekwencje. Oto kilka aspektów niewłaściwego stosowania kropli do oczu. Stosowanie kropli do oczu częściej lub w większych ilościach niż zalecane może być szkodliwe. Nadużywanie równa się błędne użycie kropli Nadużywanie może prowadzić do uzależnienia, efektów odbicia lub zwiększonego podrażnienia …

30maj2023

Kiedy nie używać kropli

Istnieją pewne sytuacje, w których stosowanie kropli do oczu może być niewłaściwe lub potencjalnie szkodliwe. Ważne jest, aby skonsultować się ze specjalistą, takim jak optometrysta lub okulista, w celu uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących zdrowia oczu. Należy czytać etykietę, aby wiedzieć kiedy nie stosować kropli do oczu Należy zachować ostrożność lub unikać stosowania kropli do oczu, …

16kwi2023

Alternatywa dla kropli

Czy wiesz, że jest alternatywa dla kropli do oczu? Krople są powszechnie stosowane do łagodzenia suchości oczu, zaczerwienienia lub podrażnienia. Jeśli jednak nie masz dostępnych kropli do oczu lub nie możesz ich użyć z jakiegoś powodu, istnieją alternatywne metody lub środki, które mogą pomóc złagodzić łagodny dyskomfort oczu. Alternatywa dla kropli bez konieczności posiadania recepty …