27lis2021

Moc łamiąca rogówki

Moc łamiąca rogówki | krople nawilżające Biolan

Aby punkt, który chcemy zobaczyć w przestrzeni był ostry, potrzebujemy, aby jego obraz padał idealnie na siatkówkę naszego oka. W tym celu niezbędna jest odpowiednia moc skupiającej naszego układu optycznego – gałki ocznej. Całkowita moc łamiąca gałki ocznej (w warunkach idealnych, bez żadnych wad wzroku) wynosi 58,64 D (dioptrii). Z czego jedynie 19,11 D przypada na soczewkę – mówimy tu oczywiście o oku nieakomodującym, patrzącym w dal, a całą resztę – ponad ⅔ zawdzięczamy rogówce i filmowi łzowemu.

Moc łamiąca od czego zależą jej wartości

Moc łamiąca rogówki waha się od 36 do 50 D, jednak jeśli mowa o oku miarowym (emmetropowym), wtedy jest to dokładnie 43,05 D. Wartości te zależą od wielu składowych, takich jak: anatomicznie poprawna budowa poszczególnych struktur w oku: długość gałki ocznej, krzywizna rogówki, budowa soczewki oraz ilości i jakości filmu łzowego. Trudno sobie wyobrazić, jak precyzyjny musi być to układ optyczny, aby promienie padały idealnie na siatkówkę, ponieważ zmiana długości osiowej gałki ocznej lub innymi słowy, zmiana jej ogniskowej o jedynie 0,3 mm (albo aż – biorąc pod uwagę długość całej gałki ocznej wynoszącą około 24mm) powoduje zmianę mocy optycznej o 1 D.

Film łzowy a moc łamiąca

Ze wszystkich wspomnianych składowych w życiu codziennym możemy mieć aktywny wpływ na jakość filmu łzowego – pierwszej struktury, która załamuje światło rozpoczynające drogę do siatkówki. To właśnie na granicy powietrze – łza, oko uzyskuje swoją największą moc łamiącą – ponad 43 D, a na granicy łza rogówka jedynie ponad 5 D.

Zmiana ilości i jakości filmu łzowego wpływa na moc łamiącą oka, przez co osoby borykające się z problemami związanymi z niedoborem lub jakością łez mogą doświadczać okresowych problemów z ostrością wzroku. Sama zmiana grubości filmu łzowego z jednoczesnym zachowaniem jego właściwych parametrów nie wpływa aż tak na zmianę mocy łamiącej oka (0,10 D), z kolei jeżeli łza będzie nierównomierna w swojej grubości – może powodować to zmiany w mocy optycznej aż do 1,3 D.

——-
Opracował:
mgr inż. Bartosz Machna
optometrysta, ortoptysta, optyk

Źródła:

Theodore Grosvenor, Optometria 2007
Kliknij, aby zobaczyć źródło

obliczenia własne