W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub podejrzenia ich wystąpienia prosimy
o wydrukowanie załączonego formularza.

Podpisany i datowany formularz prosimy przesłać na podany adres:

Pharm Supply Sp. z o.o.
ul. Marconich 2/9

02-954 Warszawa

tel./fax +48 (22) 642 33 31
e-mail: biuro@pharmsupply.com.pl

Pobierz formularz pdf