Pharm Supply Sp. z o.o.
ul. Marconich 2/9
02-954 Warszawa
tel./fax +48 (22) 642 33 31

Wyślij e-mail

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS0000136128
NIP: 521-012-14-22
REGON: 013008135

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

 

Formularz kontaktowy

     

    Znajdź nas