Komunikat w sprawie produktu leczniczego Dorzostill®

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2012 roku produkt leczniczy:
Dorzostill®

Dorzolamidum 20 mg/ml
Krople do oczu
Butelka z kroplomierzem 5 ml

Został objęty refundacją i jest obecny w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.