retinea pharm produkty

Lento Nit K

Instrukcja użycia wyrobu medycznego Lento Nit K krople do oczu, 10 ml.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wskazania do stosowania:
Krople do oczu Lento Nit K stosuje się w celu  nawilżania powierzchni oka, a także w profilaktyce  zmętnień soczewki i ciała szklistego oka.

Przeciwwskazania:

Lento Nit K nie może być stosowany w przypadku  nadczynności tarczycy oraz nadwrażliwości na jod  lub jakikolwiek inny składnik preparatu. Stosowanie  Lento Nit K w czasie ciąży i karmienia piersią oraz  u dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod kontrolą  lekarza.

Ważne informacje:

 •  Nie jest znany wpływ Lento Nit K na zdolność  prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń  mechanicznych w ruchu.
 • Bezpośrednio po zakropleniu oczu może wystąpić  krótkotrwałe zaburzenie widzenia.
 • Nie zakraplać Lento Nit K jednocześnie z innymi  preparatami podawanymi do oka, ponieważ  jednoczesne zakraplanie może zmienić działanie  tych preparatów. W przypadku stosowania z innymi  preparatami do oczu należy zachować odstęp  czasowy ok. 30 minut pomiędzy wkropleniem  kolejnych preparatów.
 • Przed podaniem Lento Nit K należy zdjąć soczewki  kontaktowe. Po 15 minutach można je ponownie  założyć.
 • W celu uniknięcia zanieczyszczenia końcówki  zakraplacza należy unikać jej kontaktu  z powierzchnią oka lub innymi przedmiotami .
 • Zaleca się dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem preparatu.

Interakcje z innymi lekami:

Nie zaobserwowano dotychczas interakcji z  innymi  lekami. Znacząco zwiększone dawki jodku potasu  mogą, w połączeniu z diuretykami oszczędzającymi  potas (substancje zwiększające wydalanie moczu),  prowadzić do hiperkalemii (podwyższony poziom  potasu w osoczu). Należy pamiętać, że informacje te  dotyczą również innych niedawno przyjmowanych  leków.

Dawkowanie:

Należy zakraplać 1-2 krople Lento Nit® K 3 razy na  dobę do worka spojówkowego.

Zaleca się dokładnie umyć ręce przed zakraplaniem  preparatu.

Aby prawidłowo zakroplić preparat należy:

 • zdjąć nakrętkę
 • lekko odchylić głowę do tyłu
 • butelke trzymać otworem do dołu (pionowo)
 • odciągnąć lekko w dół dolną powiekę
 • zakroplić 1-2 krople do worka spojówkowego lekko  ściskając butelkę lub naciskając dno butelki
 • te same czynności wykonać na drugim oku
 • ponownie założyć nakrętkę

Nieprawidłowe stosowanie:
W przypadku przypadkowego, jednorazowego, zastosowania większej niż zalecana dawki produktu Lento Nit®K działania niepożądane nie powinny wystąpić.

Działania niepożądane:

W przypadku stosowania zgodnego z przeznaczeniem,  działania niepożądane nie powinny wystąpić. Jeżeli  jednak zaobserwują Państwo u  siebie jakiekolwiek  działania niepożądane, należy poinformować o  tym  swojego lekarza lub farmaceutę i  przerwać  stosowanie preparatu.

Dane dotyczące trwałości i sposobu przechowywania

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostęp nym dla dzieci.

Zawartość butelki może być stosowana nie dłużej niż  4 tygodnie po pierwszym użyciu.

Nie stosować po upływie daty ważności.

Skład:
jodek potasu, chlorek wapnia  •2H 2 0, tiosiarczan sodu•5H 2 0, sorbitol, woda do wstrzykiwań, diglukonian chlorheksydyny (środek konserwujący)

Producent:
Optima Sanita’ S.r.l.
Viale Della Stazione 5
39100 Bolzano, Włochy 

Dystrybutor w Polsce/ Podmiot prowadzący reklamę:
Pharm Supply Sp. z o.o.
ul. Marconich 2/9, 02-954 Warszawa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.